Steder i Kigali

Åben kort
Lokal tid:
00:14:52

Murugo Rwanda Hostel

KN 7 Avn street no KG 571 Kacyiru Ministry of Agriculture, Kigali, Kigali
lodgingLæs mere

Golf Eden Guest House

Beach Road, Kigali
lodgingLæs mere

Remera Seventh-day Adventist Church

KG 169 Street, Kigali
churchLæs mere

Covibar

KK 500 Street, Kigali
point_of_interestLæs mere

Pharmacie Continentale

KN 5 Road, Kigali
pharmacyLæs mere

Gikondo Market

KK 709 Street, Kigali
point_of_interestLæs mere

Tanzanian High Commission

KG 9 Avenue, Kigali
embassyLæs mere

Primefuels Rwanda

KN 5 Road, Kigali
storageLæs mere

Sakae Japanese Restaurant

KG 334 Street, Kigali
restaurantLæs mere

Lalibela Ethiopian Restaurant

KG 637 Street 637st and second branch KG KG 303 St, Kigali
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Kigali

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning